Покупка на подаръчен сертификат

Този подаръчен сертификат ще бъде изпратен на електронната поща на получателя след като Вие го заплатите.

Разбирам, че сумата за подаръчният ваучер не може да бъде възстановена.